Стрічка новин

Світлана Крилова 2023-08-21 52

Партнерська сім'я як актуальна проблема практичної філософії

Партнерську сім’ю можна визначити ще й як відносини чоловіка і жінки, в яких з’являється свідома відповідальність одне за одного і спільне майбутнє. Але в будь-якій партнерській сім’ї все ж таки є проблема сумісності і пов’язані з нею колізії.

Що ж заважає і що сприяє сумісності в подружньому житті – за умови, що шлюб виник у результаті щирого взаємного тяжіння, а не з розрахунку?

Партнерська сім'я як актуальна проблема практичної філософії
Назіп Хамітов 2023-08-18 43

Академічна філософія як наука і мистецтво

У статті обстоюється ідея, що академічна філософія є одночасно і наукою, і мистецтвом. Саме це дозволяє їй бути не просто інтерпретацією досягнень видатних мислителів минулого, а й творчістю, яка відповідає на виклики сьогодення й духовно розв’язує актуальні і вічні суперечності буття людини і світу. Автор доводить, що академічна філософія може проявлятися в теоретичній, есеїстичній, публіцистичній формах, а також у формі філософського мистецтва. Академічна філософія у поліфонії виявів у культурі здатна актуалізувати концептуальну інноваційну думку в науковій спільноті, зокрема в Національній академії наук України, сприяти гуманістичній консолідації вчених і суспільства, що вкрай важливо для розвитку цивілізаційної суб’єктності нашої країни.

Академічна філософія як наука і мистецтво
Назіп Хамітов 2023-08-12 54

Філософське мистецтво Григорія Сковороди і дискусії щодо розвитку гуманітарної сфери України

У статті обстоюється ідея, що розвиток гуманітарної сфери країни світоглядно спрямовується філософією цієї країни у поліфонії її проявів у культурі — і теоретичною філософією, і філософським мистецтвом. Автор доводить продуктивність підходів філософського мистецтва Григорія Сковороди для розв’язання суперечності в дискусіях представників державницько-соціальної і ліберальної стратегій розвитку гуманітарної сфери України. Констатовано необхідність і можливість гармонійного розв’язання цієї суперечності в діалозі, шляхом виходу на метапозицію і знаходження балансу між крайнощами. Показано, що це глибинно відповідає архетипам української культури, виразником і творцем яких був Григорій Сковорода та послідовники його традиції.

Філософське мистецтво  Григорія Сковороди  і дискусії щодо розвитку гуманітарної сфери України
Христина Штирхун 2013-05-20 91.1k

Філософія Аврелія Августина: Самопізнання як умова пізнання Бога

Теоретичний аналіз філософських текстів Аврелія Августина . Предмет аналізу – пізнання Бога через пізнання самого себе шляхом пошуку у собі чогось, «що я про себе не знаю».

Ми живемо у світі розпутства та розбрату, де земні насолоди та розваги ставляться вище духовності та віри в Бога. «Нинішня сексуальна революція з усіма її наслідками не є чимось новим для світу: тим цінніший досвід людини, котра, маючи все, про що може мріяти сучасний Казанова, почала шукати інші радощі.

Філософія Аврелія Августина: Самопізнання як умова пізнання Бога
Олександр Марущак 2012-09-19 76.0k

Філософія і право

Філософія і право є формами суспільної свідомості; філософія і право підпорядковані загальним закономірностям розвитку суспільної свідомості, виступаючи як специфічне відображення економічних, політичних та інших відносин даного суспільства; філософія і право входять до духовної сфери суспільства як складові надбудови; філософія і право мають спільну виховну функцію.

Філософія і право
Вікторія Кошарна 2012-05-25 58.1k

Відчуження людини у К.Маркса

Проблема відчуження людини отримала інше відображення, ніж те, що було за часів К. Маркса, але залишилася актуальною і сьогодні. Глибинне переосмислення відчуження людини можливе лише при повному зверненні та переосмисленні формування проблеми відчуження в науковому доробку К. Маркса.

Відчуження людини у К.Маркса
Катерина Пиріг 2012-05-23 335.1k

Філософські роздуми про суспільне виробництво

Суспільне виробництво – це основа життя і джерело прогресивного руху людського суспільства, розвитку всієї людської цивілізації. Ефективність виробництва сьогодні є однією з головних характеристик господарської діяльності людини. Вона має багатоаспектний та багаторівневий характер. І ця ефективність залежить від того, як вдало будуть поєднані між собою і використані фактори виробництва.

Предметом даної роботи є виробничі відносини в контексті суспільного виробництва.

Філософські роздуми  про  суспільне виробництво
Аліна Зобіна 2012-05-22 27.0k

Буддизм як інтегруюча релігійно-філософська система Сходу

Питання про практичні шляхи етичного вдосконалення розроблені в буддизмі дуже докладно. Це вчення про вісім «чеснот», які досягаються тими, хто проходить такий шлях. Чесноти полягають у правильній поведінці, в правильному баченні, правильний спосіб життя, правильно говорити, правильному напрямку думки, правильному зусиллі, правильному уваги, правильному зосередженні.

Успіх буддизму був обумовлений тим, що він був «релігією порятунку», вселяв у душі віруючих надію на те, що повсюдно поширене страждання може бути подалано і усунуто.

Буддизм як інтегруюча релігійно-філософська система Сходу
Ігор Діхтярук 2012-05-21 60.0k

Суспільство: рід, цивілізація, культура

Суспільство – суперечлива система. У сучасній філософії немає єдності у визначенні кількості методологічних принципів для досягнення істини. Можна погодитись з тими філософами, які вважають, що принципів повинно бути не багато, але досить для забезпечення розвитку думки В розумінні поняття "суспільство" потрібно виділяти два аспекти, два виміри - індивідуальний і соціальний.. Сучасна соціальна філософія, спираючись на методологічні принципи, показує суспільство як особливий спосіб життя людей, головні компоненти якого – людина, свідомість, діяльність і спілкування, суспільні відносини. Всі суспільні явища є результатом дій індивідів, їхніх цілей, бажань, думок, вільного вибору. Причому діють ці індивіди не відокремлено один від одного, тому суспільство є не просто сукупністю індивідів, а відкритою системою їх спілкування, взаємозв'язків і взаємодій.

Суспільство: рід, цивілізація, культура
Сергій Степенко 2012-05-21 59.1k

Штучний інтелект як філософська проблема

Штучний інтелект — це здатність алгоритмів чи інтелектуальних систем навчатися, використовуючи при цьому набутий досвід, задля досягнення заданих цілей.

Штучний інтелект має величезний потенціал для суспільного блага.

Проблема штучного інтелекту є міждисциплінарною, для її осмислення необхідні скоординовані спільні зусилля вчених різних областей, як математиків, фізиків та інженерів, так і фахівців гуманітарного знання, наприклад, психологів і філософів. Отже розглянемо її з філософської точки зору.

Штучний інтелект як філософська проблема
1 2 3 4 6