Реферати з філософії

Реферати з філософії, написані студентами та аспірантами.

Це реферати з філософії, написані студентами та аспірантами, з якими працювали члени нашої Асоціації як наукові керівники. Ми відібрали для Вас найоригінальніші та найцікавіші з них. Представлена проблематика філософської антропології, філософії культури, етики, естетики, соціальної філософії та історії філософії.

Христина Штирхун 2013-05-20 91.2k

Філософія Аврелія Августина: Самопізнання як умова пізнання Бога

Теоретичний аналіз філософських текстів Аврелія Августина . Предмет аналізу – пізнання Бога через пізнання самого себе шляхом пошуку у собі чогось, «що я про себе не знаю».

Ми живемо у світі розпутства та розбрату, де земні насолоди та розваги ставляться вище духовності та віри в Бога. «Нинішня сексуальна революція з усіма її наслідками не є чимось новим для світу: тим цінніший досвід людини, котра, маючи все, про що може мріяти сучасний Казанова, почала шукати інші радощі.

Філософія Аврелія Августина: Самопізнання як умова пізнання Бога
Олександр Марущак 2012-09-19 76.1k

Філософія і право

Філософія і право є формами суспільної свідомості; філософія і право підпорядковані загальним закономірностям розвитку суспільної свідомості, виступаючи як специфічне відображення економічних, політичних та інших відносин даного суспільства; філософія і право входять до духовної сфери суспільства як складові надбудови; філософія і право мають спільну виховну функцію.

Філософія і право
Вікторія Кошарна 2012-05-25 58.2k

Відчуження людини у К.Маркса

Проблема відчуження людини отримала інше відображення, ніж те, що було за часів К. Маркса, але залишилася актуальною і сьогодні. Глибинне переосмислення відчуження людини можливе лише при повному зверненні та переосмисленні формування проблеми відчуження в науковому доробку К. Маркса.

Відчуження людини у К.Маркса
Катерина Пиріг 2012-05-23 335.2k

Філософські роздуми про суспільне виробництво

Суспільне виробництво – це основа життя і джерело прогресивного руху людського суспільства, розвитку всієї людської цивілізації. Ефективність виробництва сьогодні є однією з головних характеристик господарської діяльності людини. Вона має багатоаспектний та багаторівневий характер. І ця ефективність залежить від того, як вдало будуть поєднані між собою і використані фактори виробництва.

Предметом даної роботи є виробничі відносини в контексті суспільного виробництва.

Філософські роздуми  про  суспільне виробництво
Аліна Зобіна 2012-05-22 27.1k

Буддизм як інтегруюча релігійно-філософська система Сходу

Питання про практичні шляхи етичного вдосконалення розроблені в буддизмі дуже докладно. Це вчення про вісім «чеснот», які досягаються тими, хто проходить такий шлях. Чесноти полягають у правильній поведінці, в правильному баченні, правильний спосіб життя, правильно говорити, правильному напрямку думки, правильному зусиллі, правильному уваги, правильному зосередженні.

Успіх буддизму був обумовлений тим, що він був «релігією порятунку», вселяв у душі віруючих надію на те, що повсюдно поширене страждання може бути подалано і усунуто.

Буддизм як інтегруюча релігійно-філософська система Сходу
Ігор Діхтярук 2012-05-21 60.1k

Суспільство: рід, цивілізація, культура

Суспільство – суперечлива система. У сучасній філософії немає єдності у визначенні кількості методологічних принципів для досягнення істини. Можна погодитись з тими філософами, які вважають, що принципів повинно бути не багато, але досить для забезпечення розвитку думки В розумінні поняття "суспільство" потрібно виділяти два аспекти, два виміри - індивідуальний і соціальний.. Сучасна соціальна філософія, спираючись на методологічні принципи, показує суспільство як особливий спосіб життя людей, головні компоненти якого – людина, свідомість, діяльність і спілкування, суспільні відносини. Всі суспільні явища є результатом дій індивідів, їхніх цілей, бажань, думок, вільного вибору. Причому діють ці індивіди не відокремлено один від одного, тому суспільство є не просто сукупністю індивідів, а відкритою системою їх спілкування, взаємозв'язків і взаємодій.

Суспільство: рід, цивілізація, культура
Сергій Степенко 2012-05-21 59.1k

Штучний інтелект як філософська проблема

Штучний інтелект — це здатність алгоритмів чи інтелектуальних систем навчатися, використовуючи при цьому набутий досвід, задля досягнення заданих цілей.

Штучний інтелект має величезний потенціал для суспільного блага.

Проблема штучного інтелекту є міждисциплінарною, для її осмислення необхідні скоординовані спільні зусилля вчених різних областей, як математиків, фізиків та інженерів, так і фахівців гуманітарного знання, наприклад, психологів і філософів. Отже розглянемо її з філософської точки зору.

Штучний інтелект як філософська проблема
Сергій Стасюк 2012-05-21 39.1k

Феномен тоталітаризму

Тоталітаризм - форма правління державою, за якої права громадян сильно ущемлені, з боку спецслужб здійснюється постійний контроль над усіма сферами життя людей.

Хтось дивиться на тоталітарні держави і бачить тільки проблеми — придушення населення, повний контроль за його життям, концентраційні та трудові табори, відсутність побутових засобів комфорту на тлі розвиненого військового комплексу.

Хтось дивиться на тоталітарні держави і або ностальгує, або фантазує про “сильну руку”, високу мораль, найпотужніші кораблі та літаки, про безкоштовне забезпечення базових потреб. Обидві категорії не змінять свою думку, які б аргументи не наводила інша сторона.

Феномен тоталітаризму
Олександр Осипенко 2012-05-21 8.1k

Особливості становлення філософської думки в Україні

Виходячи з ідеї, що існування будь-якої національної філософії реалізується як прояв філософії духу, можемо стверджувати: українська філософія є особливим, оригінальним явищем. Ця особливість визначається домінантою етико-морального її спрямування. Український народ витворює філософію, у центрі якої є людина з її внутрішнім світом, який перебуває в органічній єдності з умовами її самореалізації. Це не просто людина, а передусім людина Землі, яка критерієм істини має свою власну діяльність, розглядає своє буття через єдність чуттєвого і раціонального.

Особливості становлення філософської думки в Україні
Ю.В. Бикова 2012-05-15 98.5k

Ідея долі в історії філософії

Доля — поняття, яке позначає наперед визначений перебіг подій у житті людини або розвитку суспільства. В українській мові слово доля використовується також для опису історії життя людини, того, що їй судилося пережити.

Використання терміну доля неявно використовує концепцію того, що події майбутнього детерміновані. Крайня віра в таку концепцію виражається в фаталізмі. Вона суперечить концепції свободи волі. Утім, прихильники такого примітивного трактування воліють замовчувати ґрунтовні міркування християнських мислителів щодо цього явища, зокрема вчення про Провіденціалізм.

Ідея долі в історії філософії
1 2 3 4 5