Навчальні програми

Навчальні програми для вищих навчальних закладів

Препотенська М. П. 2012-01-27 1052

Іміджелогія - робоча навчальна програма

Робоча навчальна програма з дисципліни “Іміджелогія” для студентів спеціальності 6.030101 “Соціологія”.

Антропологічний поворот в науці кінця ХХ - початку ХХІ століття зумовлює розвиток людинознавчих дисциплін, спрямованих на глибокий аналіз людського буття та вироблення практичних шляхів його вдосконалення. Наша епоха мозаїчної культури, яка характеризується зокрема інформаційним бумом та конкуретною напругою в багатьох сферах життя, вимагає креативних підходів до реалій, самостійної ініціації людини в її вмінні заявити про себе, презентувати власні потенції, зберігаючи при цьому свідому самоідентифікацію. Сфера іміджелогії здатна забезпечити ці вимоги часу.

Іміджелогія - робоча навчальна програма
С. Крилова, О. Горпинич 2010-09-01 1044

Економічна соціологія - робоча навчальна програма

Робоча навчальна програма дисципліни «СОЦІОЛОГІЯ» для спеціальності 6.030101 “Соціологія”.

При формуванні переліку тем курсу ставилося за мету сформувати у студентів комплексне уявлення про соціологічні аспекти основних економічних процесів та явищ. Основна частина курсу присвячена новим та новітнім напрямам економічної соціології. Структура курсу складається з двох модулів – „Економічна соціологія як дослідницький підхід” та „Сучасна економічна соціологія”.

Економічна соціологія - робоча навчальна програма
Кучера Т.М. 2010-01-01 1038

Історія соціології - робоча навчальна програма

Робоча навчальна програма з курсу “Історія соціології” для студентів спеціальності 6.030101 “Соціологія”.

Історія соціально-політичних учень – одна з вважливих складових духовного світу людства. Вивчаючи історію соціологічної думки, ми не тільки задовольняємо природний інтерес до минулого: ідеї, які виробило людство в ході історичного розвитку, продовжують впливати і на сучасні суспільно-політичні процеси.

Історія соціології - робоча навчальна програма